ЕКО-ТЕХ

Пречиствателни станции и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води

ЕКО-ТЕХ – ВОДЕЩ ПРОИЗВОДИТЕЛ И НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

Пречиствателни съоръжения и качествено оборудване

ЕКО-ТЕХ започва дейността си през 2002 г. Занимаваме се с пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за битови отпадъчни и промишлени води, като предлагаме комплексни услуги – от проекта, през монтажа до въвеждането в безопасна експлоатация. Освен това произвеждаме и съответното прилежащо оборудване за пречиствателните съоръжения.

Днес вече фирмата е сред лидерите във водния и пречиствателен сектор и работим усърдно, за да защитим добрата си репутацията. Преди да подходим към производството на пречиствателни съоръжения и пречиствателни станции, винаги започваме от анализа на индивидуалните особености на Вашия конкретен обект. За наши и външни проекти поемаме ангажимента да изработим стандартно или нестандартно оборудване, преназначено за пречистване на отпадни води.

Тъй като се стремим да покрием максимално критериите за съхранение на околната среда, имаме разработени и вече осъществени редица проекти за индивидуални ПСОВ, изцяло съобразени с допустимите по стандарт количество и качество на отпадните води.

Централата на ЕКО-ТЕХ е ситуирана в с. Ягодово, Пловдивско. За да реализираме най-ефективно дейността си, оперираме посредством сервизни групи. Така успяваме да достигнем до всички места в страната. Ние сме благонадежден партньор в отношенията с инвеститори, архитекти, строителни фирми, други партньори и крайни клиенти.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

пречиствателни станции

Монтаж на технологично оборудване за пречиствателни станции

Ремонт

Ремонт и рехабилитация на стари, нефункциониращи пречиствателни станции

Пречиствателни съоръжения

Абонаментно сервизно обслужване на пречиствателни станции

Металообработващи операции

Металообработващи операции: абкант, гилотина, вал, струг

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ МНОЖЕСТВОТО НИ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

Контакти