ЕКО-ТЕХ

Пречиствателни станции и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води

ЕКО-ТЕХ е реномирана компания за проектиране и производство на първокласни пречиствателни съоръжения и прилежащо оборудване. Потърсете ни за рехабилитация, ремонт и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции както за битови, така и за промишлени отпадъчни води.

Решетки

Решетки

Саваци, преливници

Саваци, преливници

Пясъкочистачи

Пясъкочистачи

Декантери

Декантери

Утайкоуплътнители с централно задвижване

Утайкоуплътнители с централно задвижване

Утайкочистачи за първични и вторични радиални утаители

Утайкочистачи за първични и вторични радиални утаители

Транспортьори

Транспортьори

Реагентно стопанство

Реагентно стопанство

ЕКО-ТЕХ – ВОДЕЩ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ЕКО-ТЕХ е компания, която специализира в проектирането и производството на модерни пречиствателни станции и съоръжения както за битови, така и за промишлени отпадъчни води. Екипът ни извършва въвеждане в експлоатация и прецизен монтаж на пречиствателни станции. Услугите ни включват ремонт или рехабилитация на остарели или нефункциониращи съоръжения, както и абонаментно обслужване. Компанията е лидер и в производството на първокласно прилежащо оборудване и елементи за пречиствателни станции.

Пречиствателни съоръжения и качествено оборудване

Ние имаме дълъг опит в сферата, като екипът ни работи от 2002 г. Предпочитани сме от клиентите заради бързата и прецизна работа, големия набор от услуги, усърдието и ентусиазма, с които изработваме индивидуалните Ви проекти. Подхождаме професионално, като стартираме с анализ на спецификите на всеки обект, а след него – към изработка на индивидуалните елементи и съоръжения и монтаж. Приемаме трудоемки и различни проекти, в които има необходимост от нестандартни подходи, а тъкмо предизвикателствата извеждат на преден план най-доброто, на което сме способни.

С грижа за околната среда

Насочваме приоритетно усилията си към максимално съхранение на природата и възможно най-щадящ подход в работата с отпадните водни ресурси. Имаме разнообразен и дълъг опит в проектите за индивидуални пречиствателни станции, изцяло отговарящи на критериите и европейските стандарти за допустимо количество и качество на отпадните води.

Намираме се на комуникативна локация в пловдивското село Ягодово, но поемаме проекти от цялата страна, защото разполагаме със сервизни мобилни екипи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

пречиствателни станции

Монтаж на технологично оборудване за пречиствателни станции

Ремонт

Ремонт и рехабилитация на стари, нефункциониращи пречиствателни станции

Пречиствателни съоръжения

Абонаментно сервизно обслужване на пречиствателни станции

Металообработващи операции

Металообработващи операции: абкант, гилотина, вал, струг

СЪОБЩЕНИЕ

Фирма „ЕКО – ТЕХ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ МНОЖЕСТВОТО НИ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ