ЕКО-ТЕХ

Пречиствателни станции и съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води

Решетки

Решетки

Саваци, преливници

Саваци, преливници

Пясъкочистачи

Пясъкочистачи

Декантери

Декантери

Утайкоуплътнители с централно задвижване

Утайкоуплътнители с централно задвижване

Утайкочистачи за първични и вторични радиални утаители

Утайкочистачи за първични и вторични радиални утаители

Транспортьори

Транспортьори

Реагентно стопанство

Реагентно стопанство

ЕКО-ТЕХ – ВОДЕЩ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ЕКО-ТЕХ е специализирана компания за производство, проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на иновативни пречиствателни съоръжения и пречиствателни станции за промишлени и битови отпадъчни води. От 2002 г. предлагаме комплексни услуги – рехабилитация и ремонт на нефункциониращи и стари пречиствателни станции, абонаментно сервизно обслужване и много други. Допълнително компанията произвежда висококачествено прилежащо оборудване за пречиствателни станции и съоръжения.

Пречиствателни съоръжения и качествено оборудване

С дълъг опит в тази специализирана област, фирмата ни е търсена от клиентите, заради широкото портфолио услуги, прецизната и бърза работа и усърдие, които влагаме във всеки индивидуален проект. Предпочитани сме в пречиствателния и водния сектор, защото подхождаме професионално – започваме с анализ на особеностите на конкретния проект, а едва след това – към производството на необходимите съоръжения и внимателен монтаж. За нас е предизвикателство да изработваме нестандартно оборудване, трудоемки и специфични проекти.

С грижа за околната среда

Основен приоритет за нас е максималното съхранение на околната среда и щадящият подход към работата с отпадъчни води. Ето защо имаме дълъг опит в осъществяването на проекти за индивидуален ПСОВ, които отговарят изцяло на стандартите и критериите за допустимо качество и количество на отпадните води.
Централа ни се намира в село Ягодово, Пловдив. Ние работим на територията на цялата страна, благодарение на мобилните ни сервизни групи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

пречиствателни станции

Монтаж на технологично оборудване за пречиствателни станции

Ремонт

Ремонт и рехабилитация на стари, нефункциониращи пречиствателни станции

Пречиствателни съоръжения

Абонаментно сервизно обслужване на пречиствателни станции

Металообработващи операции

Металообработващи операции: абкант, гилотина, вал, струг

СЪОБЩЕНИЕ

Фирма „ЕКО – ТЕХ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

СТАНЕТЕ ЕДИН ОТ МНОЖЕСТВОТО НИ ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ