МОНТАЖ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Еко-Тех ООД е с дългогодишен опит в изпълнението на проекти за пречиствателни станции, разполага с обучен и квалифициран екип. В нашите възможности е освен с техническото изпълнение на проекта да се справим и с пускане на съоръженията в експлоатация и наладка на технологичния режим на работа.