АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

Еко-Тех предлага абонаментно техническо обслужване на пречиствателни станции на фамилни къщи, хотели, административни сгради и фирми по предварително направен график. Обслужването включва: консултации, поддържане в изправност на възлите, профилактика на системата, вземате на проби и др. услуги.