RoeTech 106PS – ПРЕПАРАТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДНИ ВОДИ, ВОДИ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И АЕРИРАНИ СЕПТИЧНИ ЯМИ

Описание

Намира приложение във
• Хранително-вкусовата промишленост
• Битови отпадъчни води
• Аерирани септични ями
• Басейни за животинскa тор
ROETECH 106 PS е силно концентрирана смес от спори и вегетативни бактерии. Шест патентовани бактерии Bacillus комбинирани с две от вида Pseudomonas осигуряват множествено произвеждане на ензим с повишен капацитет за разграждане на повърхностноактивни вещества , въглеводороди и други химикали в допълнение към стандартните компоненти в канализацията .

Начин на употреба: Според конкретния случай

Предимства на продукта при редовно ползване на Roetech 106PS
1. Намаляване на БПК
2. Намаляване на неразтворени вещества
3. Контрол на миризмата
4. Намаляване обема на утайката
5. Намаляване на повърхностно активните вещества/препарати
6. Разгражда мазнини и химикали в пречиствателни съоръжения

Високите нива на ензимите, произведени от шест Bacillus и два щама Pseudomonas съдържащи се в 106PS са резултатни в изключително ефективна и гъвкава смес с много приложения.
Произведено от: Roebic Laboratory Technology, USA