K – 47 – ПРЕПАРАТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ПОМИЙНИ ЯМИ

Описание

Профилактично средство
• Естетвено разрушава твърдите вещества, хартията и утайката
• Намалява миризмите
• Предотвратява нови задръствания и наслоявания на помийната яма
• Възстановява естетвения баланс
• Една бутилка (946 мл) се използва за резервоар с обем 1895 лит.
Помийните ями могат да излязат от равновесие, когато в системата попаднат вредни препарати и химикали, което довежда до неприятни миризми и отводнителни проблеми. С патентованата бактерия К-47 се възстановява естествения баланс чрез стимулиране на ефективното и бързо разрушаване на твърдите вещества и ефективно функциониране на системата. Бактерията, съдържаща се в К-47 разгражда хартията и унищожава утайката.

Начин на употреба /за канализация и щрангове/:

1. Използва се нощем, преди лягане.
2. Разклатете добре и добавете цялото количество в тоалетната
3. Пуснете водата 2 пъти и оставете да действа 6 до 8 часа преди да пуснете отново водата.
4. Повторете 2 пъти в годината.

Не е огнеопасно.
ВНИМАНИЕ : Опасен при вътрешен прием.
Да се съхранява извън обсега на деца