ПСОВ Плевен

Проект: „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия“, финансиран по Оперативна програма „Околна Среда 2014-2020 г“.

Произведено оборудване от „Еко – Тех“ ООД:

  • Метални саваци
  • Класификатори за пясък с промивна система
  • Лентов транспортьор за отпадъци от груби решетките
  • Шнекови транспортьори за отпадъци от фини решетки
  • Шнекова преса за отпадъци от решетки
  • Мостов чистач за Аериран пясъко – масло задържател
  • Мостови Утайкочистачи за Радиални утаители