ПСОВ Карлово

Проект: Изработка, доставка и монтаж на технологично оборудване за ПСОВ гр.Карлово

Обектът беше изпълнен през 2015 година.

Произведено оборудване от „Еко – Тех“ ООД :

  • Мостов утайкочистач с периферно задвижване за ВРУ
  • Утайкочистач с централно задвижване
  • Лентов транспортьор за отпадъци от решетки
  • Центробежен пясъкочистач тип „Писта“
  • Закрит шнеков транспортьор за обезводнена утайка
  • Саваци с ръчно и ел. задвижване
  • Нестандартно оборудване – преливни ръбове, събирателни кутии за плаващи
Пясъкозадържател тип „Писта“

Савак с ръчно задвижване

Мостов утайкочистач с периферно задвижване
Мостов утайкчистач с централно задвижвне