ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ШАХТИ ЗА МАЗНИНИ И МАСЛА GTC

Концентрирано съдържание

Описание

• Бързо разгражда масла и мазнини;
• Разгражда протеини и нишестета;
• Разрушава натрупани мазнини по тръбопроводи;
• 100% безопасен, не токсичен;
• Биоразградима формула.
Препарата за третиране на мазнини е биологичен продукт, съдържащ милиони живи спори на бактерии, които бързо разграждат масла, мазнини, протеини и нишестета. Биоразградимо повърхностно-активно вещество, спомага за разрушаване на мазнините за по – ефективно действие на бактериите. Редовната употреба, спомага за нормалната работа на шахтите за мазнини, септичните и помийни ями. Третира и предотвратява наслояване на мазнини в дренажните полета и филтърни отвори.

Начин на употреба:

1.Преди употреба разклатете опаковката. Прилагайте през подовия сифон, мивката или директно в шахтата в края на деня или когато употребата на вода е минимално.
Избягвайте високи концентрации на хлор или други анти – бактериални препарати.
2.Малки обеми (< 1 м3): 100 – 120 мл / ден в продължение на 1 седмица. За профилактика 30 – 60 мл /ден.
3.Големи обеми (3 -4 м3): 480 мл/ ден в продължение на 1 седмица.
За профилактика 100 – 120 мл/ден.

ВНИМАНИЕ
Не е огнеопасно!
Опасен при вътрешен прием!