МВЕЦ Катунци

Производство, доставка и монтаж на решетка и решетко – чистещ механизъм за МВЕЦ Катунци

Проектът „Изработка, доставка и монтаж на авариен затвор, решетка и решетко – чистещ механизъм за ВЕЦ Катунци“, с. Катунци, общ. Сандански беше завършен през 2018 година.

Изпълнени дейности от „Еко – Тех“ ООД:

  • Производство и монтаж на авариен савачен затвор 1800 x 1800 mm от неръждаема стомана и задвижващ стълбичен механизъм.
  • Производство и монтаж на решетка и решеткочистещ механизъм от неръждаема стомана,обща височина 4800 мм, ширина на решетката b = 2000 mm. Производителност Q = 0,15 m3/h.