К-97 – ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАВНИ ТРЪБОПРОВОДИ

Описание

Канализация и септични шахти
Профилактично средство
• Естествено разтрошава отпадъците
• Смила хартията и мазнините в канализацията
• Идеален за тоалетни с „ниски води”
• Безопасен за тръбите и околната среда
Препаратът за почистване на магистрални тръбопроводи К-97 съдържа милиони бактерии, специализирани за разграждане на отпадъци, които ефикасно намаляват натрупването в главните канализационни тръбопроводи. Продуктът смила твърдите вещества, мазнините и хартиите в битовата канализация или в септичната шахта.

Начин на употреба /за канализация и щрангове/:

Разклатете опаковката преди употреба. Сипете в тоалетната, пуснете водата веднъж и оставете да действа 6 до 8 часа преди да пуснете отново водата.

Главни канализационни тръби:

Сипете 230мл (1 чаша) в тоалетната и изплакнете. Повторете това четири последователни дни (1 бутилка е за 4 дози). Повтаряйте 2 пъти годишно или според нуждите.

Тоалетни с „ниски води”:

Сипете 230мл (1 чаша) в тоалетната и изплакнете. Повторете това четири последователни дни (1 бутилка е за 4 дози). Повтаряйте 2 пъти годишно или според нуждите.

Септични ями:

Сипете 120мл (1/2 чаша) в тоалетната, която е най-близо до септичната шахта и изплакнете. Повторете това четири последователни дни (1 бутилка е за 8 дози)

Не е огнеопасно.
ВНИМАНИЕ : Опасен при вътрешен прием.
Да се съхранява извън обсега на деца