ВЕЦ Пасарел

Ремонт на 1 брой цилиндричен затвор на водопровод ф800мм от ВЕЦ Пасарел

Обектът беше изпълнен през 2017 г. Всички дейности по ремонт и възстановяване на цилиндричният затвор бяха изпълнени в призводствената база на Еко – Тех, с. Ягодово. Монтажни дейности също бяха извършени от сервизна група на „Еко – Тех“ ООД, при спазване на всички нормативни изисквания за безопасна работа на хидро – енергийни обекти.

Преди ремонт

След ремонт