УСЛУГИ

Монтаж на технологично оборудване за пречиствателни станции

Еко-Тех ООД е с дългогодишен опит в изпълнението на проекти за пречиствателни станции, разполага с обучен и квалифициран екип. В нашите възможности е освен с техническото изпълнение на проекта да се справим и с пускане на съоръженията в експлоатация и наладка на технологичния режим на работа.

Ремонт и рехабилитация на стари, нефункциониращи пречиствателни станции

Нашият екип разработва индивидуални проекти за реновация на съществуващи пречиствателни станции, като се стремим към постигане на индивидуалните емисионни норми за заустване.

Абонаментно сервизно обслужване на пречиствателни станции

Еко-Тех предлага абонаментно техническо обслужване на пречиствателни станции на фамилни къщи, хотели, административни сгради и фирми по предварително направен график. Обслужването включва: консултации, поддържане в изправност на възлите, профилактика на системата, вземате на проби и др. услуги.

Металообработващи операции: абкант, гилотина, вал, струг

Еко-Тех ООД разполага с пълна гама металообработващи машини, с които постигаме пълен производствен цикъл – започвайки с работата на конструкторския екип и завършвайки с производството на готовия продукт.