ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

9

Мазниноуловители

9

Кало-маслоуловители

9

Микрофлотатори