ЗА НАС

Пречиствателни съоръжения и качествено оборудване

ЕКО-ТЕХ ООД е фирма за проектиране, производство на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води.
Фирмата е на българският пазар от 2002 год. През последните години фирмата се наложи като една от водещите във водния сектор и доказа, че е надежден партньор в работата си с архитекти, инвеститори, строителни фирми и крайни клиенти.
Седалището на ЕКО-ТЕХ ООД се намира в с. Ягодово, обл. Пловдив. В страната фирмата оперира чрез своите сервизни групи, по този начин успяваме да покрием всички точки в България.
Производството на пречиствателни съоръжения най-често е съобразено с конкретните условия на обекта. Предлагаме стандартно и нестандартно оборудване /по наши и външни проекти/. Във връзка с изискванията за опазване на околната среда фирмата има разработени и реализирани редица Индивидуални ПСОВ в страната, съобразени с количеството и качеството на отпадните води.

Фирмата е в добро сътрудничество със своите партньори и успешно се включва в изграждането на Пречиствателни съоръжения от градски тип.

В производствената гама са включени:

Еко–Тех ООД следва политика на качеството и околна среда по отношение на продуктите и решенията (ISO 9001:2015), обслужването и контактите с инвеститори и клиенти.